AdwCleaner 7.1.1.0

AdwCleaner 7.1.1.0

ADWCleaner – 3,8MB – Shareware –
AdwCleaner cleans the computer from unwanted programs and malware, including adware, toolbars and more. The software can remove them quickly and smoothly.

Tổng quan

AdwCleaner là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ADWCleaner.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AdwCleaner là 7.1.1.0 , phát hành vào ngày 01/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/07/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.8.0 , được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

AdwCleaner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,8MB.

AdwCleaner Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AdwCleaner!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có AdwCleaner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ADWCleaner
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại